Komenda Powiatowa

Zamówienia publiczne

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 20.06.2018r.nastąpiło wybranie najkorzystniejszej oferty dla  przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „remont elewacji z częściową wymianą okien w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”.

Poniżej zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Na chwilę obecną Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim nie prowadzi innych zamówień publicznych, które wymagają publikacji na stronie internetowej Komendy.

 

 

Print Friendly, PDF & Email