Komenda Powiatowa

Aktualności

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym…
Więcej

Środki ochrony indywidualnej dla mińskich strażaków otrzymane od Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

W  związku z panująca pandemią SARS Cov-2 w ramach doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej dla zabezpieczenia strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie środki…
Więcej