Komenda Powiatowa

Aktualności

Wyniki V etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Po przeprowadzeniu w dniu 10 września 2019 r. kolejnego etapu kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) została ustalona następująca kolejność kandydatów: W oparciu o uzyskane wyniki…
Więcej