Komenda Powiatowa

Ogłoszenia o naborze

Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019


Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019


Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019


Ogłoszenie nr 5/2019 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej


Wyniki V ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019


Wyniki IV ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019


Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019


Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019


Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019


Ogłoszenie nr 4/2019 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej


Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 3/2019


Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 3/2019


Ogłoszenie nr 3/2019 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej


Wyniki VI etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019


Wyniki V etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019


Wyniki IV ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019


Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019


Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019


Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej - dot. ogłoszenia nr 2/2019


Ogłoszenie nr 2/2019 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej


Print Friendly, PDF & Email