Komenda Powiatowa

Kierownictwo

p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim


st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak