Komenda Powiatowa

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

bryg. Artur Zalewski
tel. 25-759-65-82

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

KOSZNIK TOMASZkpt. Tomasz Kosznik
tel. 25-759-65-82

 

Powrót do Jednostek Organizacyjnych