Komenda Powiatowa

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych jest mgr inż. Mariusz Mucha i można się skontaktować z nim z  wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl oraz telefonicznie: 22-55-95-196.

Klauzula Informacyjna RODO:

Obowiązek informacyjny monitoring wizyjny :


Print Friendly, PDF & Email