Komenda Powiatowa

Nabór

Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 3/2019

W dniu 30 października 2019r. Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzją nr 113/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia  7 października 2019 r., przeprowadziła II etap naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim…
Więcej

Wyniki V etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Po przeprowadzeniu w dniu 10 września 2019 r. kolejnego etapu kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) została ustalona następująca kolejność kandydatów: W oparciu o uzyskane wyniki…
Więcej