Komenda Powiatowa

Nabór

Wyniki IV ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019

Zakończono IV etap naboru do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) w zmianowym systemie służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) <OGŁOSZENIE NR 4/2019> poniżej wyniki z przeprowadzonego etapu oraz…
Więcej

Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 3/2019

W dniu 30 października 2019r. Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzją nr 113/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia  7 października 2019 r., przeprowadziła II etap naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim…
Więcej