Komenda Powiatowa

Aktualności

Aktualności KP PSP

Informacja o naborze do SGSP

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności. Szczegółowe informacje dotyczące tego naboru można uzyskać pod adresem: https://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci-sgsp/dodatkowy-nabor-w-sgsp-rozpoczety-449.html   Zachęcamy do studiowania!