Komenda Powiatowa

Archiwum: Kamil Płochocki

Bezpieczeństwo w mieszkaniach.

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych: nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich, używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie…
Więcej