Komenda Powiatowa

Archiwum: Ewa Zajma

Wyniki IV ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019

Po przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia  2019 r. kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) Komisja kwalifikacyjna ustaliła: W oparciu o zapisy umieszczone w…
Więcej