Komenda Powiatowa

Oddaj krew – zostań ratownikiem 23 września 2020 r.

ODDAJ KREW – POKAŻ SERCE

TO TYLKO CHWILA,

A MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!

Print Friendly, PDF & Email