Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 20.07.2020 r. do 26.07.2020 r.

W dniach od 20.07.2020 r. do 26.07.2020 r. na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 44 zdarzenia, w tym 9 pożarów, 33 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • 24.07.2020 r. po godz. 7:30 na ul. Granicznej w Mrozach doszło do pożaru baterii UPS w budynku nastawni dysponującej PKP. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do prowadzenia działań gaśniczych z użyciem gaśnic proszkowych, a po przytłumieniu pożaru wyniesiono z pomieszczenia akumulatory narażone na silne oddziaływanie termiczne. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo ok 48 szt. akumulatorów, szafa na akumulatory oraz okopcone zostały ściany pomieszczenia. W działaniach gaśniczych trwających ponad 1 godzinę brały udział 2 zastępy i 6 ratowników PSP oraz 1 zastęp i 5 ratowników OSP.
  • 25.07.2020 r. ok. godz. 9:00 na ul. Rozstanki w Latowiczu podczas prowadzenia prac ziemnych doszło do uszkodzenia rurociągu gazowego o średnim  ciśnieniu. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ewakuacji 10 osób z pobliskich budynków, rozstawieniu kurtyn wodnych oraz monitorowaniu stężenia gazu w powietrzu przy użyciu detektorów gazowych. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, a przybyłe na miejsce Pogotowie Gazowe sprawnie naprawiło usterkę. W działaniach ratowniczych trwających około 2 godziny brały udział 1 zastęp i 4 ratowników PSP, 4 zastępy i 20 ratowników OSP,  policja i Pogotowie Gazowe.
  • Po godz. 21:00 dnia 26.07.2020r. na 34 kilometrze drogi wojewódzkiej nr 637 w okolicach miejscowości Kąty Goździejewskie Drugie doszło do zderzania 4 samochodów osobowych w wyniku którego 3 osoby zostały poszkodowane.  Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie udzieleniu Kwalifikowanej pierwszej pomocy 2 osobom poszkodowanym i przekazaniu ich przybyłym na miejsce Zespołom Ratownictwa Medycznego, które po przebadaniu uczestników zdarzenia trzy osoby przetransportowały do szpitala. Dalsze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję, a po ich zakończeniu na usunięciu z jezdni skutków zdarzenia. W działaniach ratowniczych trwających ponad 4 godziny brał udział 1 zastęp i 6 ratowników PSP, 4 zastępy i 22 ratowników OSP, policja i pogotowie ratunkowe.

Od początku 2020 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1122 zdarzenia, w tym:

  • 344 pożarów;
  • 653 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 125 alarmów fałszywych.

Print Friendly, PDF & Email