Komenda Powiatowa

#gaszynchallenge – KP PSP Mińsk Mazowiecki – 15.06.2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przyjęła nominację do #gaszynchallenge.

Dziękujemy za nominację OSP Dębe Wielkie, OSP Zamienie, OSP Mlęcin, OSP Szymbark (Powiat Gorlice).

POMPUJEMY DLA ZOSI

[#gaszynchallenge](https://www.facebook.com/hashtag/gaszynchallenge?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARAXA3OVy1kHXSSZ2huLte1550Y9P_tmvq-pkgFkLqRVsijkA4Mw_5TkpHm5RqmdpvPduC-hEV5PDWz9MmKOgRdXarIaidU6WEyXKpeZg-PPQwMlaXnoULVSyVmMF6_Vf6o7tPgAKWYsLBTgOeBEiVbwTWymoWN6M_kLtMZD29jW7WlvSbAo2sT23Tt4hpcQ8ACdzT3s3RZw5qOryWAh4m53MKOjHKhhT3j2xxGaylUa-ngBK8W7gO_sjclBeTjoiEZWrTXDHRww4NaXj9XcOCSQtMHOBveJtDujfMXtTG4K6y7zj_cPiCyx1XDX7OWvyJYRVVj3x-ilO-54h2fG_2HFtL-cjnefGczDtQ&__tn__=*NK-R) Dziękujemy za nominację OSP Dębe Wielkie OSP Dębe WielkieOSP Zamienie OSP ZamienieOSP Mlęcin OSP MlęcinOSP Szymbark (Powiat Gorlice) OSP KSRG SzymbarkJednostki nominowane muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 20zł, jeśli wykonają to 10zł na konto Zosi z poniższego linku.????Pompujemy dla Zosi???? ????Nominujemy:* [W](https://www.facebook.com/OSP-G%C3%93RKI-967823529967388/?__tn__=K-R&eid=ARBz8fs4iF6zevcjtABCE-x-r7Lkj3EJVGPiKI28Qqt4y8QGX6NiSNMqI5mOZCOS12XPzZO-jJxUQ97G&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAXA3OVy1kHXSSZ2huLte1550Y9P_tmvq-pkgFkLqRVsijkA4Mw_5TkpHm5RqmdpvPduC-hEV5PDWz9MmKOgRdXarIaidU6WEyXKpeZg-PPQwMlaXnoULVSyVmMF6_Vf6o7tPgAKWYsLBTgOeBEiVbwTWymoWN6M_kLtMZD29jW7WlvSbAo2sT23Tt4hpcQ8ACdzT3s3RZw5qOryWAh4m53MKOjHKhhT3j2xxGaylUa-ngBK8W7gO_sjclBeTjoiEZWrTXDHRww4NaXj9XcOCSQtMHOBveJtDujfMXtTG4K6y7zj_cPiCyx1XDX7OWvyJYRVVj3x-ilO-54h2fG_2HFtL-cjnefGczDtQ)ydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim (Pczk Mińsk)* klasę o profilu pożarniczo-ratowniczym Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim)* Szkoła Nauki Jazdy Nova Europa w Mińsku Mazowieckim (Nova Europa)Szczegóły w linku:[https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia](https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia?fbclid=IwAR0chb6LsvZbQwipaGrIgAXiQJ-3Kms5e87DgiayKAEh2xGCvg4dQPxx9Uo)????Czas na wykonanie challange'u to 48 godzin. ????Zachęcamy do pomocy chorej ZOSI???? Dowód wpłaty zostanie wstawiony w komentarzu.

Opublikowany przez Tomasza Kosznika Poniedziałek, 15 czerwca 2020

Nominujemy:

  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim (Pczk Mińsk)
  • klasę o profilu pożarniczo-ratowniczym Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
  • Szkoła Nauki Jazdy Nova Europa w Mińsku Mazowieckim

Szczegóły w linku:
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

Czas na wykonanie challange’u to 48 godzin.

Jednostki nominowane muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 20zł, jeśli wykonają to 10zł na konto Zosi z poniższego linku.

Zachęcamy do pomocy chorej ZOSI.

Print Friendly, PDF & Email