Komenda Powiatowa

Środki ochrony indywidualnej dla mińskich strażaków otrzymane od Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

W  związku z panująca pandemią SARS Cov-2 w ramach doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej dla zabezpieczenia strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie środki ochrony indywidualnej tj.:

  • generator ozonu 40g/h
  • przyłbice – 15 szt.
  • gogle/okulary ochronne  – 25 szt.
  • rękawiczki jednorazowe – 1 200 szt.
  • maseczki chirurgiczne – 1 400 szt.
  • płyn do dezynfekcji powierzchni – 180 l
  • płyn do dezynfekcji rąk – 130 l
  • maseczki FFP2 -180 szt.
  • ubranie ochronne typ 4B – 33 szt.
Print Friendly, PDF & Email