Komenda Powiatowa

Ćwiczenia strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim na obszarze Nadleśnictwa Mińsk

W dniu 28 maja 2020 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili ćwiczenia w ramach doskonalenia z zakresu prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach wielkopowierzchniowych lasów z zaopatrzeniem wodnym realizowanym z naturalnych zbiorników i cieków wodnych z zachowaniem ciągłości podawania środków gaśniczych.

Ćwiczenia przeprowadzono na obszarze Nadleśnictwa Mińsk na rzece Srebrna w miejscowości Mińsk Mazowiecki jako naturalnym punkcie czerpania wody. Zorganizowane ćwiczenia miały na celu rozpoznanie operacyjne dróg i dojazdów pożarowych oraz punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Print Friendly, PDF & Email