Komenda Powiatowa

Komunikat w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji pracy i przyjęć interesantów w KP PSP Mińsk Mazowiecki

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez Koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także pracowników Komendy, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Wobec powyższego na terenie Komendy wprowadzono następujące zasady organizacji pracy i przyjęć interesantów przy wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej:

  1. podstawowym sposobem załatwienia sprawa w Komendzie do odwołania pozostaje droga pocztowa bądź kontakt poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną;
  2. złożenie lub odbiór dokumentów może nastąpić również w Punkcie Obsługi Interesanta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem wydziału lub sekcji;
  3. w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w Komendzie wizyta jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu;
  4. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w jednym czasie w w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
  5. interesanci korzystający z Punktu Obsługi Interesanta lub przebywający w Komendzie powinni stosować się do zaleceń pracowników i służb dotyczących wprowadzonych środków ostrożności (dezynfekcja rąk, używanie maseczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

Zasady obowiązują w KP PSP Mińsk Mazowiecki

od dnia 1 czerwca 2020 r.

Dane kontaktowe:

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim          

ul. Warszawska 120

05-300 Mińsk Mazowiecki          

e-mail: minsk@mazowsze.straz.pl

tel: 25 758 50 61

 

Print Friendly, PDF & Email