Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 04.05.2020 r. do 10.05.2020 r.

W dniach od 04.05.2020 r. do 10.05.2020 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 32 zdarzenia, w tym 9 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W godzinach popołudniowych 06.05.2020 r. w miejscowości Kiczki Drugie doszło do pożaru budynku gospodarczego. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania przystąpili do prowadzenia wewnętrznych oraz zewnętrznych działań gaśniczych z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń w celu wykluczenia przebywania w nich osób poszkodowanych – nikogo nie znaleziono. Po ugaszeniu pożaru oddymiono i przewietrzono cały budynek oraz sprawdzono przy użyciu miernika wielogazowego czy nie ma w nim gazów niebezpiecznych – zagrożenia nie stwierdzono. Spaleniu uległa część wewnętrznej drewnianej ściany. Uratowano pozostałe elementy konstrukcyjne budynku. W działaniach gaśniczych brał udział 1 zastęp i 5 ratowników PSP oraz 5 zastępów i 25 ratowników OSP.
  • W godzinach wieczornych 09.05.2020 r. przy ulicy Parkowej w Mińsk Mazowiecki w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego doszło do rozszczelnienia się butli na gaz propan-butan. Działania zastępów straży pożarnych polegały zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu butli z gazem, wyniesieniu jej na zewnątrz oraz przewietrzeniu mieszkania. W działaniach ratowniczych brały 2 zastępy i 10 ratowników z PSP.

Od początku 2020 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 672 zdarzeń, w tym:

  • 275 pożarów;
  • 321 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 76 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email