Komenda Powiatowa

Dotacje z MSWiA w 2020 r. dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim prosi o przesyłanie zapotrzebowania na:

  • wydatki bieżące: dotyczących remontu strażnic zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności, wyposażenia osobistego i ochronnego,
  • wydatki majątkowe (środki inwestycyjne – powyżej 10.000 zł) dot. zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

Rozpatrywane będą zapotrzebowania złożone do dnia 11.05.2020 roku do godziny 15.00. Zapotrzebowania należy przesłać do tutejszej komendy na adres mailowy psibilska@strazminsk.pl lub mniewczas@strazminsk.pl

Informacje dodatkowe:

Wskazane jest aby przy składaniu zapotrzebowania uwzględnić także finansowanie ze środków z innych źródeł np. środków samorządu terytorialnego oraz wskazane jest posiadanie wkładu własnego.

Pismo Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim PL.0138.14.1.2020

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek nie włączonych do KSRG na 2020 rok

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Sekcja Logistyczna oraz Wydział Operacyjny.

tel. 783 938 972 lub 25 758 50 61 w. 104

Print Friendly, PDF & Email