Komenda Powiatowa

Infolinia psychologiczna

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną.

Mogą z niej skorzystać:

  • podopieczni Fundacji i ich rodziny,
  • uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych)
  • darczyńcy Fundacji.

Od godziny 1000 do 1300

dyżur telefoniczny pod numerem 506 003 314

PEŁNIĄ PSYCHOLODZY:

poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);

wtorek:            Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);

środa:              Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;

czwartek:        Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);

piątek:              Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).

Można skorzystać również z kontaktu elektronicznego:

poniedziałek:   Maja Hain – psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;

wtorek:            Jakub Góźdź – jgozdz@straz.kielce.pl;

środa:              Natalia Grzeszczuk – n.grzeszczuk@ron.mil.pl – tylko osoby dorosłe;

czwartek:        Anna Kubicka – akubicka@mazowsze.straz.pl;

piątek:           Cezary Dobrodziej – cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Print Friendly, PDF & Email