Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 20.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

W dniach od 20.01.2020 r. do 26.01.2020 r. na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 23 zdarzenia, w tym 8 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W godzinach popołudniowych 22.01.2020 r. w Kałuszynie miał miejsce pożar w budynku mieszkalnym.  Pożar został ugaszony przed przybyciem straży pożarnej. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł mieszkaniec budynku. Działania straży ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprawdzenia budynku przy użyciu miernika wielogazowego pod kątem występowaniu gazów niebezpiecznych – nie stwierdzono zagrożenia oraz zabezpieczeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję i prokuraturę. W działaniach ratowniczych trwających prawie dwie godziny brały udział 2 zastępy i 7 ratowników PSP, 1 zastęp i 6 ratowników OSP, policja, pogotowie ratunkowe i prokuratura.
  • W godzinach wieczornych 23.01.2020 r. w Sulejówku miał miejsce pożar budynku murowanego mieszkalnego. Osoby zamieszkujące obiekt opuściły go o własnych siłach przed przybyciem na miejsce zastępów straży pożarnych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych, sprawdzeniu budynku pod kątem przebywania w nim osób poszkodowanych – nikogo nie znaleziono, przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych dachu i poddasza w celu zlokalizowania i dogaszenia zarzewi ognia oraz oddymieniu i przewietrzeniu budynku. W wyniku poązru spaleniu uległo w całości poddasze wraz z wyposażeniem. Uratowano pozostałą część budynku. W działaniach gaśniczych trwających ponad cztery godziny brały udział 4 zastępy i 15 ratowników PSP, 6 zastępów i 31 ratowników OSP, policja i pogotowie energetyczne które odłączyło prąd od budynku.
  • W godzinach porannych 25.01.2020 r. przy ul. Terespolskiej w Nowym Koniku miał miejsce pożar budynku gospodarczego zaadoptowanego na mieszkalny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych,  przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych dachu i poddasza w celu zlokalizowania i dogaszenia zarzewi ognia oraz oddymieniu i przewietrzeniu budynku a po ugaszeniu pożaru sprawdzeniu pomieszczeń przy użyciu miernika wielogazowego czy nie występują w nich gazy niebezpieczne – zagrożenie nie stwierdzono. W wyniku pożaru spaleniu uległa część dachu oraz wyposażenie części mieszkalnej. Uratowano pozostałą część budynku. W działaniach gaśniczych trwających ponad 3 godziny brało udział 5 zastępów i 19 ratowników PSP, 8 zastępów i 46 ratowników OSP, policja i pogotowie energetyczne.

Od początku 2020 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 83zdarzenia, w tym:

  • 24 pożary;
  • 52 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 7 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email