Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 23.12.2019 r. do 29.12.2019 r.

W dniach od 23.12.2019 r. do 29.12.2019 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 18 zdarzeń, w tym 3 pożary, 8 miejscowych zagrożeń i 7 alarmów fałszywych.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • Ok. godz. 22:30 dnia 27.12.2019 r. na drodze krajowej nr 50 w Mińsku Mazowieckim doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.  Pojazdami w sumie podrużowały 3 osoby ale po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że tylko jedna jest poszkodowana. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanei i przekazaniu jej przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przetransportował ją do szpitala. Dalsze działania ograniczyły się zo zabezpieczenia czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję, a po ich zakończeniu na usunięciu z jezdni skutków zdarzenia. W działaniach trwających ponad 2 godz. brał udział 1 zastęp i 6 ratowników PSP, 1 zastęp i 6 ratowników OSP, pogotowie ratunkowe oraz policja.
  • Ok. godz. 12:00 dnia 27.12.2019 r. na ul. Warszawskiej w Kałuszynie doszło  do rozszczelnienia zbiornika z gazem propan – butan, który zasilał pobliski sklep. Po przybyciu na miejsce strażaków zabezpieczono miejsce zdarzenie przed dostępem osób postronnych, zakręcono główny zawór z gazem na zbiorniku i przystąpiono do dokonywania pomiarów przy użyciu mierników wielogazowych czy wyciek ma jeszcze miejsce. Po niespełna 1 godz. stwierdzono brak zagrożenia i zakończono działania w których brał udział 1 zastęp i 5 ratowników PSP oraz 2 zastępy i 10 ratowników OSP.

Od początku 2019 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 1914 zdarzeń, w tym:

  • 601 pożarów;
  • 1148 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 165 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email