Komenda Powiatowa

Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019

  1. W dniu 18 grudnia 2019 r. Komisja kwalifikacyjna powołana decyzją nr 119/2019  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 listopada 2019 r, przeprowadziła III etap naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, do którego zakwalifikowano 1 kandydata.
  2. Komisja  kwalifikacyjna dokonała oceny wymaganych do złożenia dokumentów przez kandydatów, a w szczególności: kserokopii posiadanego prawa jazdy, kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, zaświadczenia o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór zgodny z załącznikiem nr 4 i nr 5 ogłoszenia nr 5/2019).

WYNIKI III etapu postępowania kwalifikacyjnego – ogłoszenie nr 5/2019

Informujemy, że IV etap (rozmowa kwalifikacyjna) naboru do służby przygotowawczej  w codziennym systemie służby na stanowisko stażysta, stanowisko docelowe starszy technik, w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019 r. o godz. 10.00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Print Friendly, PDF & Email