Komenda Powiatowa

Wyniki VI etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Nabór został rozstrzygnięty w związku z otrzymaniem przez kandydata o numerze 10/N2/8 pozytywnego orzeczenia lekarskiego do pełnienia służby w PSP.

Print Friendly, PDF & Email