Komenda Powiatowa

Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019

W dniu 4 listopada 2019 roku odbył się III etap naboru kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim tj. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

Sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia) polegał na samodzielnym wejściu i zejściu przez kandydata na drabinę o wysokości 20 m nachyloną pod kątem 75o . III etap postępowania kwalifikacyjnego odbył się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Po przeprowadzonym III etapie postępowania kwalifikacyjnego do kolejnego etapu tj.  IV etapu naboru (ocena dokumentów) zakwalifikowały się osoby wymienione w zestawieniu –

Jednocześnie komisja kwalifikacyjna informuje, że kandydaci zakwalifikowani do  IV etapu postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska120, 05-300 Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 15:30 wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Print Friendly, PDF & Email