Komenda Powiatowa

Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 3/2019

  1. W dniu 30 października 2019r. Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzją nr 113/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia  7 października 2019 r., przeprowadziła II etap naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – test sprawności fizycznej  dla kandydatów do służby w PSP, w oparciu o ogłoszenie nr 3/2019 r., do którego zakwalifikowano 4 kandydatów.
  2. Na testach sprawności fizycznej stawiło się 2 kandydatów. 
  3. Po uwzględnieniu obniżonego kryterium punktowego oraz w oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że kandydaci nie osiągnęli niezbędnego minimum w testach sprawności fizycznej, tym samym zostali niezakwalifikowani do III etapu postępowania kwalifikacyjnego  naboru do służby na stanowisko stażysta, stanowisko docelowe starszy technik w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w codziennym systemie służby.
  4. Nabór do służby zakończono jako nierozstrzygnięty w związku z brakiem kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email