Komenda Powiatowa

Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019

Po przeprowadzonym w dniu 30 października 2019 r. teście sprawności fizycznej tj. podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa (beep test) do III etapu naboru, tj. sprawdzianu lęku wysokości (akrofobia), zakwalifikowało się 6 kandydatów.

Informujemy, że  III etap – próba wysokościowa odbędzie się w dniu 4 listopada 2019r. godz. 11:00 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowiecki,  ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Zakwalifikowani do III etapu postępowania kandydaci powinni posiadać w dniu sprawdzianu:

– dokument tożsamości ze zdjęciem;

– strój sportowy, obuwie kryte (niedopuszczalne jest obuwie typu sandały lub klapki);

– ważne zaświadczenie lekarskie umożliwiające uczestnictwo w próbie wysokościowej.

Print Friendly, PDF & Email