Komenda Powiatowa

Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – dot. ogłoszenia nr 4/2019

Drugi etap naboru do służby tj.  test sprawności fizycznej – podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa (Beep test) wyznaczono na dzień  30 października 2019 r.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zobowiązani są do stawienia się w dniu 30 października 2019 r. o godzinie 8.00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki, gdzie odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne.

Informujemy, że II etap naboru do służby w PSP (tj. testy sprawności fizycznej) odbędzie się po spotkaniu organizacyjnym w hali sportowej w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Kandydaci do służby na spotkaniu organizacyjnym w dniu testów sprawności fizycznej powinni posiadać:

– dokument tożsamości ze zdjęciem,

– oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do odbycia testu sprawności fizycznej zgodnego z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia nr 4/2019 o naborze do służby w PSP,

–  osoby, które zaliczyły testy sprawności fizycznej w naborach do służby przygotowawczej w innych komendach PSP – zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawnościowego,

– strój i obuwie sportowe (halowe).

Print Friendly, PDF & Email