Komenda Powiatowa

OSP Ładzyń i OSP Zamienie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

19 października 2019 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Arturowi Gonerze, wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego.

Podczas uroczystego apelu Prezesi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu – dh Artur Borowski i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu – dh Tomasz Król odebrali z rąk bryg. Artura Gonery Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP decyzję o włączeniu jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzyniu została włączona do systemu decyzją nr VII/225 KSRG z dnia 27 czerwca 2019 r., natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu została włączona do systemu decyzją nr VII/226 KSRG z dnia 27 czerwca 2019 r. Decyzje  podpisane przez gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP.

Dzięki włączeniu kolejnych dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do KSRG, obecnie funkcjonuje na terenie powiatu mińskiego 21 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na uroczystość przybyli m.in.:

  • Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki;
  • bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
  • ks. Zenon Wójcik – Kapelan Strażaków Powiatu Mińskiego;
  • dh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Starosta Miński;
  • st. bryg. Paweł Parobczak – Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim, wraz z pracownikami;
  • Kinga Sosińska –  Wójt Gminy Stanisławów;
  • Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki;
  • przedstawiciele pozostałych służb mundurowych;
  • delegacje z jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów i Mińsk Mazowiecki;
  • lokalna prasa.
Print Friendly, PDF & Email