Komenda Powiatowa

Wyniki III ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

W dniu 28 sierpnia 2019 roku odbył się III etap naboru kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim tj. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

Sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia) polegał na samodzielnym wejściu i zejściu przez kandydata na drabinę o wysokości 20 m nachyloną pod kątem 75o . III etap postępowania kwalifikacyjnego odbył się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Po przeprowadzonym III etapie postępowania kwalifikacyjnego do kolejnego etapu tj.  IV etapu naboru (ocena dokumentów) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:  4/N2/8  oraz   10/N2/8

Jednocześnie komisja kwalifikacyjna informuje, że kandydaci zakwalifikowani do  IV etapu postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska120, 05-300 Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2019r. do godz. 15:30 wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Print Friendly, PDF & Email