Komenda Powiatowa

Wyniki II ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Po przeprowadzonym w dniu 23 sierpnia 2019 r. teście sprawności fizycznej  tj. podciąganie na drążku (mężczyźni), rzut piłką lekarską (kobiety), bieg po kopercie, beep test do kolejnego III etapu naboru, tj. sprawdzianu lęku wysokości (akrofobia), zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:  4/N2/8   oraz   10/N2/8

III etap – próba wysokościowa odbędzie się dnia 28 sierpnia 2019 r., godz. 09:00  na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Przed przystąpieniem do testu należy  przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. Podczas sprawdzianu kandydatów obowiązuje strój sportowy, obuwie kryte (niedopuszczalne jest obuwie typu sandały lub klapki).

Print Friendly, PDF & Email