Komenda Powiatowa

Wyniki I ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim informuje, że II etap naboru do służby t.j.  test sprawności fizycznej – podciąganie na drążku (mężczyźni),  rzut piłką lekarską (kobiety), bieg po kopercie, próba wydolnościowa (Beep test) odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz.11.00.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym dniu  w hali sportowej Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 27, gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne, a potem kandydaci przystąpią do testów sprawności fizycznej.

Kandydat do służby w dniu testów sprawności fizycznej powinien posiadać:

–   dokument tożsamości ze zdjęciem,

– oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do odbycia testów sprawności fizycznej i próby wydolnościowej Beep Test ( aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczającego do testu, zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed dniem przystąpienia do testów.)

–  osoby, które zaliczyły testy sprawności fizycznej w naborach do służby przygotowawczej w innych komendach PSP  – zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawnościowego

–  strój sportowy oraz obuwie sportowe (halowe).

Print Friendly, PDF & Email