Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 22.07.2019 r. do 28.07.2019 r.

W dniach od 22.07.2019 r. do 28.07.2019 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 39 zdarzeń, w tym 10 pożarów i 29 miejscowych zagrożeń.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W godzinach porannych 22.07.2019 r. w miejscowości Stary Konik doszło do pożaru dużego warsztatu samochodowego. Po dojeździe na miejsce strażaków pożar był już w pełni rozwinięty i obejmował cały budynek. Natychmiast po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli prowadzenie działań gaśniczych oraz obronę znajdujących się na placu innych pojazdów. Ze względu na duże zapotrzebowanie w środki gaśnicze w tym środek pianotwórczy dysponowano kolejne jednostki w tym również z Warszawy. Po dwóch godzinach pożar udało się opanować i przystąpiono do rozbiórki elementów konstrukcyjnych obiektu w celu dotarcia do zarzewi ognia oraz demontażu masztu radiowego, który w każdej chwili mógł się przewrócić. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległ budynek warsztatowy wraz z wyposażeniem oraz znajdującymi się w nim 10 samochodami osobowymi. Ponadto ze względu na dużą temperaturę uszkodzeniu uległo 6 stacjonarnych agregatów prądotwórczych, przyczepki samochodowe i kilka samochodów osobowych. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających prawie 7 godzin brało udział 6 zastępów i 18 ratowników PSP, 9 zastępów i 34 ratowników OSP, Pogotowie Energetyczne i policja.

Od początku 2019 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1223 zdarzenia, w tym:

  • 462 pożary;
  • 677 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 84 alarmy fałszywe.

Print Friendly, PDF & Email