Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 08.07.2019 r. do 14.07.2019 r.

W dniach od 08.07.2019 r. do 14.07.2019 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 27 zdarzeń, w tym 10 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • Po godz. 12.00, 08.07.2019 r. w miejscowości Latowicz doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków stwierdzono, że pożarem objęta była część budynku hali, pożar rozprzestrzeniał się, a pracownicy przed przybyciem służb ratowniczych ewakuowali się z palącego się budynku. Po odłączeniu energii elektrycznej od budynku hali strażacy przystąpili do działań. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz prowadzeniu działań gaśniczych. W szczególności podaniu prądów wody oraz piany ciężkiej na palący się budynek, a także podaniu prądów wody w obronie sąsiadującej z halą stacji paliw. Następnie przystąpiono do ewakuacji mienia z budynku oraz rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcyjnych. Wszystkie pomieszczenia hali sprawdzono kamerą termowizyjną, która nie wykazała zagrożenia. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległa hala wraz z wyposażeniem. Uratowano pobliską stację paliw. W działaniach ratowniczych trwających prawie 9 godzin brało udział 6 zastępów i 13 ratowników PSP oraz 13 zastępów i 60 ratowników OSP, Policja.
  • Przed godz. 20:00, 13.07.2019 r. w miejscowości Budy Wielgoleskie miało miejsce rozszczelnienie butli na gaz propan-butan, w wyniku którego doszło do zapalenia się gazu przy butli oraz pożaru kuchni w budynku strażnicy OSP Budy Wielgoleskie. Działania zastępów straży pożarnych polegały zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym oraz ewakuacji mienia z pomieszczenia, które objęte było pożarem. Wskutek zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych, osoby te uległy poparzeniom. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z zastępami straży pożarnych udzielił pomocy medycznej poszkodowanym osobom. Dalsze działania straży pożarnych polegały na oddymieniu i przewietrzeniu budynku, po czym sprawdzeniu kamerą termowizyjną oraz dokonaniu pomiaru powietrza przy użyciu detektora wielogazowego, który nie wykazał zagrożenia. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo pomieszczenie kuchenne strażnicy wraz z wyposażeniem. Uratowano pozostałą część budynku. W działaniach trwających prawie 6 godzin brały udział 2 zastępy i 7 ratowników PSP, 2 zastępy i 10 ratowników OSP, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja.

Od początku 2019 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1154 zdarzenia, w tym:

  • 445 pożarów;
  • 627 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 82 alarmy fałszywe.
Print Friendly, PDF & Email