Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 29.04.2019 r. do 05.05.2019 r.

W dniach od 29.04.2019 r. do 05.05.2019 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 44 zdarzenia, w tym 24 pożary i 17 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • Po godz. 12.00, 29.04.2019 r. na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Sulejówek doszło do zderzenia dwóch samochodów, samochodu ciężarowego marki Mercedes oraz osobowego marki Volvo. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił poszkodowanym osobom pomocy medycznej oraz przetransportował jedną z osób do szpitala. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz usunięciu z jezdni skutków zdarzenia. W działaniach ratowniczych trwających ponad godzinę brał udział 1 zastęp i 6 ratowników PSP, 1 zastęp i 4 ratowników OSP, pogotowie ratunkowe oraz policja.
  • Po godz. 21.00, 04.05.2019 r. miał miejsce pożar jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Z chwilą przyjazdu na miejsce zastępu straży pożarnej po rozpoznaniu, stwierdzono, że wewnątrz budynku z mieszkania na 3 piętrze wydobywa się dym, a w mieszkaniu znajduje się mężczyzna. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji przebywającego w środku mężczyzny i udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przystąpiono do działań gaśniczych. Po czym przekazano poszkodowanego mężczyznę przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po ugaszeniu pożaru, przystąpiono do otwarcia wszystkich okien w celu oddymiania i przewietrzenia mieszkania oraz wykonano pomiary powietrza przy użyciu detektora wielogazowego, który nie wykazał zagrożenia. W działaniach ratowniczo – gaśniczych trwających prawie godzinę brało udział  3 zastępy i 10 ratowników PSP, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Ponadto w okresie od 29.04.2019 r. – 05.05.2019 r. strażacy 21 razy prowadzili działania gaśnicze pożarów traw i nieużytków rolnych oraz poszycia leśnego.

Od początku 2019 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 764 zdarzeń, w tym:

  • 333 pożarów;
  • 375 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 56 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email