Komenda Powiatowa

Eliminacje powiatowe Turniej Wiedzy Pożarniczej 12.03.2019 r.

Informujemy, że w  dniu 12 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim odbędą się eliminacje powiatowe do  42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zakres tematyczny Turnieju to:

  • tradycja i historia straży pożarnych,
  • umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa,
  • organizacja i zadania OSP oraz ich Związku,
  • przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
  • sprzęt ratowniczo-gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych,
  • zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po jednej osobie jako zwycięzcę z każdej niżej wymienionej grupy z eliminacji na szczeblu gminnym/szkolnym należy zgłosić pisemnie do dnia 28 lutego 2019 r. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. ul. Warszawska 120 – tylko na obowiązującym wzorze druku zgłoszenia (każda osoba na oddzielnym druku).

Osoby zgłoszone na innych drukach nie będą kwalifikowane do eliminacji.

PODZIAŁ NA GRUPY :

I grupa – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych,

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz gimnazjum klasa III,

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” odbywać się będą w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie tut. Komendy wg następującej kolejności:

I grupa – w godzinach 1000 – 1030,

II grupa – w godzinach 1040 – 1110.

III grupa – w godzinach 1120 – 1150.

Podsumowanie i wręczenie nagród planowane około godz. 13.00.

Print Friendly, PDF & Email