Komenda Powiatowa

Bezpieczne FERIE 2019 w powiecie mińskim.

W dniach 21 – 23 stycznia 2019 roku w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019” na akwenie  „Łazienki” w Mińsku Mazowieckim odbył się pokaz technik ratownictwa wodnego, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki (ok 240 uczniów).

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim omówili zagrożenia związane z wypoczynkiem podczas ferii, zwracając szczególną uwagę na podejmowanie działań w przypadku załamania się lodu, wpadnięcia do wody oraz przestrzegali przed korzystaniem z tzw. dzikich lodowisk.

Spotkania miały na celu uczulić i przestrzec dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych akwenach. Ratownicy przedstawili symulację załamania się lodu pod człowiekiem, oraz pokazali i omówili główne zasady jakimi należy się kierować żeby udzielić pomocy dbając przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.

W trakcie ćwiczeń pokazano techniki ratowania osób pod którymi załamał się lód m.in. podjęcie poszkodowanego za pomocą rzutki, linki, koła ratunkowego oraz elementów które można znaleźć na brzegu akwenu np. gałęzie. Pokazano również specjalistyczne działania jakie podjąć mogą strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak sanie lodowe, ubrania wypornościowe.

Print Friendly, PDF & Email