Komenda Powiatowa

Przekazanie sprzętu dla OSP Grodzisk 04.10.2018 r.

W dniu 4 października 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego dla druhów z Grodziska.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:

  • Paweł Parobczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,
  • Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Mrozów,
  • Kamil Płochocki – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,
  • Kazimierz Sęktas- Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Kazimierz Osiński- Komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Tadeusz Rutkowski- Sołtys,
  • Karolina Grązka – Inspektor ds. bezpieczeństwa i logistyki

oraz strażacy z Jednostki OSP w Grodzisku.

Gmina Mrozy na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 56 331,00 zł, dzięki której do jednostki OSP w Grodzisku trafił nowoczesny sprzęt ratownictwa technicznego. Udział własny Gminy w postaci 1% wyniósł 569,00 zł. Dzięki pozyskanej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku zakupiono: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m.

Realizacja projektu pozwoliła unowocześnić i uzupełnić wyposażenie OSP Grodzisk należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Print Friendly, PDF & Email