Komenda Powiatowa

Spotkanie edukacyjne w leśnym obozie harcerskim

We wtorek 17 lipca 2018 r. funkcjonariusze z Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, Wydziału Operacyjnego KP PSP w Mińsku Mazowieckim oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie odwiedzili obóz harcerski w Wólce Dłużewskiej gm. Siennica. Wizyta miała na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto:

  • zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia,
  • działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej,
  • sprawdzenie działania łączności telefonicznej pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim.

Podczas wizyty zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem obozowiska, w tym rozpoznaliśmy wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogę dojazdową dla służb ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Spotkanie harcerzy i przedstawicieli służb na terenie obozowiska zostało przeprowadzone w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” oraz w związku z podpisaniem przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa  na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Print Friendly, PDF & Email