Komenda Powiatowa

Przetarg nieograniczony na „remont elewacji z częściową wymianą okien w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 10.05.2018r. uruchomiła procedurę przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „remont elewacji z częściową wymianą okien w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”.

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do wizji lokalnej obiektu po uprzednim umówieniu się z osobą wskazaną do kontaktu z Wykonawcami (Rozdział XI SIWZ).

04. ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona w zakładce Informacje –> Zamówienia Publiczne. Do zakładki można również przejść bezpośrednio, poprzez kliknięcie niniejszego odnośnika:

Print Friendly, PDF & Email