Komenda Powiatowa

Ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy SIENNICA 21.04.2018 r.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica, wzięli udział w zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siennicy, gminnych ćwiczeniach Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, które dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Małolepszy odbyły się w Dłużewie w Domie Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ćwiczenia obejmowały dwa epizody pierwszy to pożar wewnętrzny zabytkowego obiektu jakim jest Pałac w Dłużewie, drugi natomiast związany był z gaszenie pożarów powierzchniowych terenu wokół Pałacu z zachowaniem ciągłości podawania środka gaśniczego do pożaru.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań podczas pożarów budynków użyteczności publicznej oraz lasów, ewakuacja osób poszkodowanych z budynków, dostarczanie wody z naturalnych zbiorników na duże odległości przy użyciu pomp wysokiej wydajności, zachowanie ciągłości podawania środka gaśniczego do pożaru przez minimum 30 minut przy zastosowaniu przenośnego zbiornika na wodę oraz sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników i gotowości operacyjno-technicznej sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siennica.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie, na którym rozjemcy z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siennicy podziękowali wszystkim za udział w ćwiczeniach oraz przekazali swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski.

Print Friendly, PDF & Email