Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” 24.03.2018 r.

W dniu 24.03.2018 r. zakończyło się trwające od 11.03.2018 r. „Szkolenie Kierowców – Konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”, realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek: OSP Czarnogłów, OSP Górki, OSP Jeruzal, OSP Kamionka, OSP Cisie, OSP Grodzisk, OSP Redzyńskie, OSP Stanisławów, OSP Lubomin, OSP Pustelnik, OSP Sinołęka, OSP Wielgolas, OSP Zamienie i OSP Zimnowoda.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia trwającego 28 godz. było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP a, także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 24 druhów.

Print Friendly, PDF & Email