Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 26.02.2018 r. do 04.03.2018 r.

W dniach od 26.02.2018 r. do 04.03.2018 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 31 zdarzeń, w tym 16 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • Po godz. pierwszej, 28.02.2018 w Jędrzejowie Starym miał miejsce pożar murowanego budynku gospodarczego przeznaczonego na kurnik o powierzchni ok. 40 m 2. Po przybyciu na miejsce strażaków pożar był już w pełni rozwinięty i zagrażał drugiemu przylegającemu do kurnika budynkowi gospodarczemu. Działania strażaków polegały na odłączeniu energii elektrycznej od obiektu, który objęty był pożarem, prowadzeniu działań gaśniczych w natarciu na kurnik oraz obronie garażu. Po niespełna godzinie działań pożar udało się opanować i przystąpiono do dogaszania pogorzeliska oraz wykonywania niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji dachu w celu dotarcia do zarzewi ognia i całkowitego ugaszenia pożaru. W wyniku zdarzenia spaleniu uległ kurnik wraz z wyposażeniem oraz 20 kur. Uratowano sąsiednie zabudowania. W działaniach ratowniczo – gaśniczych trwających 2,5 godziny brał udział 1 zastęp i 6 ratowników PSP, 4 zastępy i 19 Ratowników OSP, 1 zastęp i 3 ratowników Wojskowej Straży Pożarnej oraz policja.
  • Po godz. czternastej, 28.02.2018 w Iłowcu miał miejsce pożar murowanej obory pokrytej eternitem. Po przyjeździe na miejsce zastępu OSP Zamienie stwierdzono, że pożarem objęte jest poddasze obory, w której znajdują się zwierzęta. Pożar zagraża innym budynkom gospodarczym. Po przybyciu na miejsce kolejnych zastępów strażacy przystąpili do prowadzenia działań gaśniczych z jednoczesną ewakuacją zwierząt z obory (2 krowy i 3 cielaki), obronie pozostałych budynków gospodarczych (w tym stodoły) przed rozprzestrzenieniem się pożaru. Po opanowaniu ognia przystąpiono do dogaszania, ewakuacji z poddasza obory siana oraz wykonywania niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcji dachu w celu dotarcia do zarzewi ognia i całkowitego ugaszenia pożaru. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległ dach oraz drewniany strop obory. Uratowano pozostałe trzy zabudowania gospodarcze. W działaniach ratowniczo – gaśniczych trwających 2,5 godziny brały udział 4 zastęp i 8 ratowników PSP, 5 zastępów i 26 ratowników OSP oraz policja.
  • Przed godz. piątą, 02.03.2018 na ul. Daszyńskiego w Mińsku Mazowieckim, doszło pożaru poddasza wielorodzinnego, drewnianego budynku mieszkalnego. Po dojeździe na miejsce zastępów PSP okazało się, że z poddasza wydobywa się dym, a mieszkańcy (6 osób) opuścili budynek o własnych siłach. Działania straży pożarnych polegały na odłączeniu energii elektrycznej od budynku, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przystąpieniu do działań gaśniczych. Ze względu na niską temperaturę na miejscu zdarzenia rozstawiono namiot pneumatyczny z nagrzewnicą. Po dwóch godzinach akcji pożar udało się opanować i przystąpiono do dogaszania, ewakuacji mienia z lokali mieszkalnych znajdujących się na parterze budynku oraz rozbiórki poddasza i więźby dachowej w celu dotarcia do zarzewi ognia i ugaszenia pożaru. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległo poddasze mieszkalne oraz więźba dachowa obiektu. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających niespełna 9 godzin brało udział 12 zastępów i 26 ratowników PSP, 3 zastępy i 14 ratowników OSP, 2 zastępy i 6 ratowników Wojskowej Straży Pożarnej, Pogotowie Energetyczne, przedstawiciel Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim, policja oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wydał zakaz użytkowania budynku.

Od początku 2018 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 160 zdarzeń, w tym:

  • 55 pożarów;
  • 87 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 18 alarmów fałszywych.

 

Print Friendly, PDF & Email