Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 12.02.2018 r. do 18.02.2018 r.

W dniach od 12.02.2018 r. do 18.02.2018 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 15 zdarzeń, w tym 2 pożary, 10 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 13.02.2018 roku po godzinie 16 w miejscowości Stary Konik na Drodze Krajowej nr 2 doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia JOP, Zespół Ratownictwa Medycznego udzielał pomocy osobie poszkodowanej, uskarżającej się na ból kręgosłupa. Pozostali uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach i znajdowały się na poboczu drogi. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów ze wszystkich pojazdów, usunięciu uszkodzonych elementów pojazdów z jezdni oraz neutralizacji płynów wyciekłych z pojazdów. W czasie prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze odbywał się wahadłowo. W działaniach brały udział 2 zastępy JRG PSP i 7 ratowników, 2 zastępy OSP i 11 ratowników, a także Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, przedstawiciel GDDKiA.

  • W dniu 17.02.20118 roku przed godziną 20:00 wpłynęło zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Rudzienko gm. Dobre. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że doszło do wybuchu mieszaniny propan – butan oraz pożaru budynku letniskowego drewnianego, krytego blachą trapezową. Podano jeden prąd wody w natarciu. Z chwilą dojazdu kolejnych jednostek, podano kolejne dwa prądy wody. Podczas rozpoznania stwierdzono, iż podczas wybuchu wewnątrz znajdował się mężczyzna, który opuścił budynek o własnych siłach przed przybyciem straży. Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano go przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po lokalizacji pożaru, oddymieniu budynku i wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych pożar ugaszono. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brał 1 zastęp i 6 ratowników JRG PSP, 4 zastępy OSP i 23 ratowników a także Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego i Pogotowie Energetyczne.

Od początku 2018 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 114 zdarzeń, w tym:

  • 31 pożarów;

  • 68 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);

  • 15 alarmów fałszywych.

Print Friendly, PDF & Email