Komenda Powiatowa

„BEZPIECZNE FERIE 2018” w powiecie mińskim.

„BEZPIECZNE FERIE 2018” – podsumowanie akcji w powiecie mińskim.

W dniach 15-28 stycznia w Województwie Mazowieckim odbyły się ferie zimowe. W tych dniach Państwowa Straż Pożarna czuwała nie tylko nad bezpieczeństwem ale również prowadziła szereg akcji informacyjnych, które pomogły zapobiec wypadkom i zwiększyły czujność dzieci i osób za nie odpowiedzialne.

Podczas ferii w powiecie mińskim zorganizowano na akwenie wodnym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej w dniach 22-24 pokazy ratownictwa lodowego. Pokazy były symulacją działań strażaków podczas ratowania osób tonących, pod którymi załamał się lód. Pokazy te miały na celu również przybliżyć i ostrzec przed niebezpieczeństwami czyhającymi podczas zabaw na lodzie.

Strażacy pokazali w jaki sposób reagować, gdyby ktoś był świadkiem takiego zdarzenia, jak udzielić pomocy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ponadto w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2018” odbyły się następując e spotkania z dziećmi z Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Przedszkola „Sportowe Maluchy” w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Centrum Małych Odkrywców” w Nowych Osinach k. Mińska Mazowieckiego, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku (łącznie w spotkaniach wzięło udział 137 dzieci i 14 opiekunów).

Podczas spotkań omawiano zasady bezpieczeństwa oraz kwestie dotyczące:

  • Zagrożeń związanych z korzystaniem z tzw. „dzikich lodowisk” na zamarzniętych akwenach

  • Zagrożeń związanych z pożarami w obiektach mieszkalnych,

  • Zagrożeń związanych z zatruciem tlenku węgla,

  • Zasady zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe 998 i 112.

Dzięki kolejnym działaniom daje się odczuć poprawę świadomości na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii.

Print Friendly, PDF & Email