Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 02.10.2017 r. do 08.10.2017 r.

W dniach od 02.10.2017 r. do 08.10.2017 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 20 zdarzeń, w tym 6 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 04.10.2017 r. w Dłużewie (gm. Siennica) doszło do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego pokrytego eternitem. W chwili przybycia na miejsce strażaków, pożar obejmował połowę budynku. Działania straży pożarnych polegały zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych z jednoczesną obroną sąsiadującego budynku, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych obiektu w celu dotarcia do zarzewi ognia i ugaszeniu pożaru. Następnie strażacy oddymili i przewietrzyli budynek oraz sprawdzili go przy pomocy kamery termowizyjnej czy pożar został ugaszony. W wyniki pożaru spaleniu uległy trzy pomieszczenia mieszkalne wraz z wyposażeniem, zniszczeniu poprzez zadymienie i zalanie uległy kolejne dwa pomieszczenia budynku. Strażakom udało się uratować sąsiednie zabudowania. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających niespełna dwie i pół godziny brał udział: 2 zastępy i 7 ratowników PSP, 6 zastępów i 22 ratowników OSP policja, pogotowie ratunkowe i Pogotowie Energetyczne.
  • W nocy 06.10.2017 r. na ul. Okrzei w Halinowie doszło do pożaru murowanego budynku mieszkalnego pokrytego blachą. W chwili przybycia na miejsce strażaków, pożarem objęte były dwa pomieszczenia w budynku. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych obiektu w celu dotarcia do zarzewi ognia, a po ugaszeniu pożaru, oddymiono i przewietrzono budynek. W wyniku pożaru spaleniu uległy dwa pomieszczenia mieszkalne wraz z wyposażeniem, drewniany strop oraz zniszczeniu uległo pokrycie dachu. Strażakom udało się uratować pozostałą część budynku. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających dwie i pół godziny brał udział: 1 zastęp i 5 ratowników PSP, 2 zastępy i 11 ratowników OSP, policja i Pogotowie Gazowe.
  • W dniu 08.10.2017 r. na ul. Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim doszło do pożaru mieszkania w drewnianym, wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Na szczęście w trakcie wybuchu pożaru, pięcio osobowa rodzina była poza budynkiem. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyważeniu drzwi, prowadzeniu działań gaśniczych, a po ugaszeniu pożaru oddymieniu i przewietrzeniu budynku. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo całe pomieszczenie kuchni wraz wyposażeniem. Strażakom udało się uratować pozostałą część budynku. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających prawie dwie i pół godziny brał udział: 2 zastępy i 10 ratowników PSP, 1 zastęp i 3 ratowników Wojskowej Straży Pożarnej oraz policja.

Od początku 2017 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 1227 zdarzeń, w tym:

  • 268 pożarów;
  • 863 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 96  alarmów fałszywych
Print Friendly, PDF & Email