Komenda Powiatowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim publikuje poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 j.t.). pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Print Friendly, PDF & Email