Komenda Powiatowa

Ćwiczenia Powiatowe pk. „ORZEŁ 2017” 7 i 8.09.2017 r.

W dniach 7-8 września 2017 r. na terenie powiatu mińskiego przeprowadzone zostało powiatowe ćwiczenie obronne pk. ,,ORZEŁ 2017”.

Ćwiczenie zorganizowane na tak dużą skalę przeprowadzone zostało po raz trzeci w 18 letniej historii powiatu mińskiego.

W ww. ćwiczeniu uczestniczyły powiatowe służby, inspekcje, straże, jednostki samorządu terytorialnego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz 23. Baza Lotnictwa Taktycznego.

Temat ćwiczenia był następujący: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu mińskiego”.

Założono m.in. następujące cele szkoleniowe: doskonalenie umiejętności organów i sił systemu ratowniczego powiatu mińskiego w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz ochrony ludności i prowadzenia działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów powiatu i gmin w ramach wykonywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz doskonalenie współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży z jednostkami Sił Zbrojnych RP.

W trakcie ćwiczeń były przekazywane do realizacji zadania obronne oraz meldunki o charakterze kryzysowym. Ponadto na terenie całego powiatu została uruchomiona Akcja Kurierska Administracji Publicznej w ramach współdziałania z Wojskową Komendą Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.

W każdej gminie przeprowadzono również następujące epizody praktyczne:

 • Ewakuacja wybranych szkół połączona z pokazem dystrybucji preparatów jodowych w gminach: Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Kałuszyn i Stanisławów;
 • Rozwinięcie Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych w mieście Halinów i Mrozy;
 • Atak terrorystyczny na Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim – ewakuacja Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim;
 • Atak terrorystyczny na Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim – ewakuacja Urzędu;
 • Zestrzelenie statku powietrznego, które spowodowało liczne pożary budynków oraz infrastruktury – przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacji wybranych szkół w gminach Cegłów i Latowicz;
 • Likwidacja skutków uszkodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • Atak terrorystyczny na stadionie w Sulejówku;
 • Ewakuacja Muzeum Ziemi Mińskiej Oddział 7-go Pułku Ułanów Lubelskich w  Mińsku Mazowieckim;
 • Głośna próba syren alarmowych z powodu przelotu niezidentyfikowanego statku powietrznego nad Mińskiem Mazowieckim.

W dniu 08 września 2017 r. o godz. 13:00 na terenie Stacji Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przeprowadzony został najbardziej efektowny element ćwiczenia powiatowych służb ratowniczych i zabezpieczających przy współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W ww. epizodzie ćwiczenia zawarto następujące założenia:

 1. Działania ratownicze polegające na uwolnieniu zakładników i zatrzymaniu terrorystów;
 2. Działania polegające na sprawdzeniu przydatności wody do spożycia po ataku terrorystycznym.

W dwudniowych ćwiczeniach wzięło udział m.in. 34 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, 13 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, 141 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mińskiego, 18 żołnierzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz 10 żołnierzy z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Podczas dwóch dni ćwiczeń wykorzystano 58 pojazdów.

Organizację ćwiczenia oraz jego przebieg wysoko ocenili zaproszeni goście, w tym  w imieniu Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – st. insp. wojewódzki  Jarosław Bartkowski oraz Zespół Rozjemców (przedstawiciele Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego) delegowany do oceny ćwiczenia oraz weryfikacji przyjętych założeń w miastach/gminach z terenu powiatu mińskiego.

Ćwiczenie zakończył 8 września br. Kierownik Ćwiczenia – Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, podczas konferencji głównej ćwiczenia w Sali Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Starosta Miński podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych ćwiczeń oraz podkreślił istotę cyklicznych organizacji przedmiotowych ćwiczeń w ramach doskonalenia współdziałania podmiotów ratowniczych, instytucji samorządowych oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego.

Opracował: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Print Friendly, PDF & Email