Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 28.08.2017 r. do 03.09.2017 r.

W dniach od 28.08.2017 r. do 04.09.2017 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 47 zdarzeń, w tym 7 pożarów, 36 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 28.08.2017 r. w miejscowości Mrozy doszło do pożaru piwnicy w budynku jednorodzinnym. W wyniku pożaru spaleniu uległo wyposażenie piwnicy. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądu wody w celu ugaszenia palącej się piwnicy. Po przewietrzeniu obiektu przy użyciu wentylatora, dokonano ponownego przeszukania. W działaniach ratowniczych brał udział zastęp PSP w tym 5 ratowników oraz 3 zastępy OSP w tym 14 ratowników.

 

  • W dniu 30.2017 r. w miejscowości Sulejówek doszło do pożaru warsztatu samochodowego znajdującego się między budynkiem mieszkalnym a garażem sąsiedniej posesji. W wyniku pożaru spaleniu uległ dwa pomieszczenia gospodarcze, w których znajdowała się makulatura, ubrania i meble oraz okopcone zostały ściany pozostałych pomieszczeń na parterze. W warsztacie spaleniu uległ samochód osobowy Renault Laguna, wyposażenie warsztatu, sprzęt, meble oraz ściany i dach warsztatu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu jednego prądu piany ciężkiej w natarciu do wnętrza palącego się warsztatu oraz do wnętrza pomieszczeń objętych pożarem na parterze budynku mieszkalnego. W działaniach ratowniczych brały udział: 2 zastępy w tym 11 ratowników PSP, 2 zastępy w tym 9 ratowników OSP, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Straż Miejska oraz Policja.

 

  • W dniu 31.08.2017 r. na obwodnicy Mińska Mazowieckiego, w miejscowość Ryczołek, gmina Kałuszyn doszło do pożaru samochodu osobowego Citroen Berlingo. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ samochód osobowy, część ekranu dźwiękochłonnego oraz około 20 m2 trawy na poboczu. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu piany ciężkiej na palący się samochód i ekrany oraz prądu wody na trawę za ekranami dźwiękochłonnych. W działaniach ratowniczych brał udział 1 zastęp PSP w tym 5 ratowników, zastęp OSP w tym 6 ratowników oraz Policja.
  • W dniu 03.09.2017 r. w miejscowości Kałuszyn przy ul. Mickiewicza doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, murowanym, parterowym, krytym blachą. W wyniku wybuchu gazu doszło do zniszczenia dwóch mieszkań w budynku. Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zebraniu wstępnego wywiadu od 11 osób przebywających w momencie wybuchu w obiekcie, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 1 osobie ( chłopiec w wieku 11 lat). Ponadto dokładnie sprawdzono czy wszyscy mieszkańcy opuścili obiekt, gruzowisko przeszukano przy użyciu kamery termowizyjnej w celu wykluczenia osób poszkodowanych. Dalsze działania polegały na ewakuacji mienia oraz monitorowaniu naruszonej konstrukcji. W działaniach ratowniczych udział brały: 2 zastępy w tym 9 ratowników PSP, 3 zastępy w tym 21 ratowników OSP, Policja, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Pogotowie Energetyczne, Burmistrz Miasta Kałuszyna.

Od początku 2017 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 1105 zdarzeń, w tym:

  • 250 pożarów;
  • 767 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 88 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email