Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 10.07.2017 r. do 16.07.2017 r.

W dniach od 10.07.2017 r. do 16.07.2017 r. na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 37 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 29 miejscowych zagrożenia oraz 3 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 11.07.2017 r. na 501 km drogi krajowej nr 2, doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych: (Opel Corsa, Subaru Legancy, BMW 3, oraz Nissan Sunny), w wyniku, którego poszkodowane zostały 3 osoby w tym 1 dziecko. Osobom poszkodowanym pomocy medycznej udzieliły będące na miejscu przed strażakami Zespoły Ratownictwa Medycznego. Działania straży pożarnych ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wsparciu ZRM-ów w udzielaniu pomocy poszkodowanym, zabezpieczeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję oraz usunięciu z jezdni skutków zdarzenia. Osoby poszkodowane zostały zabrane przez pogotowie do szpitala zastępy OSP i JRG zakończyły działania.. Droga była częściowo zablokowana, ruch odbywał się wahadłowo. W działaniach ratowniczych trwających ponad trzy godziny brał udział 1 pojazd i 6 ratowników PSP, 1 pojazd i 5 ratowników OSP, policja i pogotowie ratunkowe.
  • W dniu 16.07.2017 r na ul. Polowej w Mińsku Mazowieckim miał miejsce pożar mieszkania na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w wyniku, którego poszkodowana została jedna osoba. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, która opuściła mieszkanie o własnych siłach przed przybyciem na miejsce strażaków i przekazaniu jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego, prowadzeniu działań gaśniczych z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń w celu wykluczenia możliwości przebywania w nich kolejnych osób poszkodowanych, odnalezieniu i ewakuowaniu ze strefy zagrożenia śpiącego mężczyzny, który po przebadaniu nie wymagał udzielania pomocy przedmedycznej, ugaszeniu pożaru, oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu pomieszczeń przy użyciu miernika wielogazowego na obecność toksycznych gazów w powietrzu. W wyniku pożaru spaleniu uległ pokój wraz z wyposażeniem. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru na pozostałą część obiektu. W działaniach trwających ponad godzinę brały udział 3 pojazdy i 11 ratowników PSP, 3 pojazdy i 9 ratowników OSP, policja i pogotowie ratunkowe.
  • W dniu 16.07.2017 r. na ul. Warszawskiej w Hipolitowie, doszło do zderzenia samochodu osobowego Honda Civic z motocyklem Honda w wyniku, którego poszkodowany został kierujący motocyklem. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy motocykliście, przekazaniu go przybyłemu na miejsce zdarzenia go Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał go do szpitala, zabezpieczeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję oraz usunięciu z jezdni skutków zdarzenia. W działaniach ratowniczych trwających ponad godzinę brał udział 1 pojazd i 6 ratowników PSP, 2 pojazdy i 10 ratowników OSP, policja i pogotowie ratunkowe.

W minionym tygodniu strażacy wyjeżdżali łącznie 10 razy do zdarzeń związanych z usuwaniem drzew powalonych przez silne oraz 10 razy do zdarzeń z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

Od początku 2017 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 854 zdarzeń, w tym:

  • 206 pożarów;
  • 582 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 66 alarmy fałszywe.
Print Friendly, PDF & Email